ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ 

гр. Плевен, ж.к. Строгозия 93, до блок 27

Център по ППА и комплексна терапия

На 19 октомври 2018 г. Сдружение „Аутизъм Днес” и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, създадени от специалисти в областта на приложния поведенчески анализ, публични фигури и родители на деца с разстройство от аутистичния спектър откриха втория АВА Центъра по Приложен поведенчески анализ  и комплексна терапия за деца с аутизъм за Северна България в гр. Плевен!

Центърът се помещава в сграда, предоставена от Община „Плевен“- бившият Дом „Детелина“- за деца, лишени от родителски грижи Плевен, кв. Сторгозия 93, (до бл. 27) и само с помощта на много жестове и дарения, успяхме да ремонтираме едно от петте крила на сградата, в която вече работи единственият Център за Северна България, предоставящ висококвалифицирана терапевтична грижа за деца с аутизъм!

Можем да сме полезни, ако детето Ви има някое от следните затруднения:

  • Обучителни трудности (дисграфия, дислексия, дискалкулия и др.)

  • Логопедични трудности (дислалия, дизартрия, ринолалия, заекване, афазия, ниска концентрация, диспраксия, брадилалия, тахилалия, говорни, езикови и комуникативни нарушения)

  • Аутизъм и други поведенчески дефицити

  • Даун, ДЦП, Хидроцефалия

Логопедична терапия

УСЛУГИ

Терапевтично-поведенческа занималня

Приложен поведенчески анализ

Психологическа и педагогическа подкрепа

Ерготерапия 

Логопедична подкрепа

1/7

ПРИЕМ

Ерготерапия

Попълването на заявката не гарантира сигурен прием, тъй като капацитетът на Центъра може да е запълнен. Ако Центърът е запълнен в момента има възможност да бъдете добавени в листата на чакащите. След попълване на фо̀рмата член на екипа ще се свърже с Вас за повече информация.

​Условия за кандидатстване:

  • Възраст на детето: 1 - 17 г.

  • Възможност да посещава Центъра в гр.Плевен

Съласявам се да предоставя личните си данни на Сдружение "Аиутизъм Днес"

Ако искаш да разбереш повече как съхраняваме и ползваме тези данни,

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от