ЕРГОТЕРАПИЯ

Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални дефицити чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. 

СУГЕСТОПЕДИЯ

Сугестопедията е наука, създадена от проф. д-р Георги Лозанов – психолог, физиолог намозъка, педагог и е акредитирана от ЮНЕСКО през 1978 г. като педагогика на бъдещето.

АРТ ТЕРАПИЯ

 

Арт терапията е форма на психотерапия, която използва изобразителното изкуство като основен способ на комуникация. Това дава много възможности за изразяване и общуване особено за хора, които трудно изразяват мислите и чувствата си по вербален начин.

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от