Запечатани моменти от терапевтичните сесии на 17 Август

Специалистите на сдружение "Аутизъм днес" работят с душа и сърце, влагат любов, творчество и професионализъм!

Терапевтите на АВА Център "Аутизъм днес" провеждат терапевтични сесии в изпълнение на индивидуалната програма на всяко дете, изготвена след индивидуална оценка и ежеседмични срещи със супервайзорите на сдружението, на които се обсъждат индивидуалните случаи на всички деца!

Нашите специалисти провеждат терапевтични сесии в АВА Центъра, онлайн терапевтични срещи с включени семействата, както и домашни посещения!

Всеки нов ден с нова стъпка за децата!Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от