Новият начин на живот и влиянието му върху децата с Аутизъм. Възможности, перспективи и позитиви.

На 7 май от 18.00 сдружение "Аутизъм Днес" проведе Уеб семинар на тема:


"Новият начин на живот и влиянието му върху децата с Аутизъм. Възможности, перспективи и позитиви."


Само до преди два месеца, до преди извънредното положение само 0,3% от българите са били в онлайн средата. Към днешна дата са 27,7%.


Панелисти бяха: Владислава Цолова- Председател на сдружение "Аутизъм днес ", Д- р Калоян Дамямов- директор на Ресурсен център- София и Председател на Националната асоциация на ресурсните учители НАРУ, който представи "Приключване на учебната година за деца със СОП в новите условия", специалистите от АВА Центрове по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес "- София, Плевен и Бургас представиха начина на онлайн работа - поведенческа терапия, надграждаща логопедична и психологична помощ и ерготерапия през последните два месеца, който се утвърждава като част от новия начин на живот.


Гост лектор Нина Йорданова, създател и ръководител на клиника за стимулиране на комуникацията "Пумпелина", дипломиран хранителен и Монтесори терапевт и представител в Европейския комитет по логопедия COLOL (ESLA) представи "Причини за хранителните нарушения при децата с аутистични симтоми".


Семинара продължи с дискусия относно трудностите и предизвикателствата, с които родителите на деца с аутизъм се сблъскват в ежедневието си и новите предизвикателства, възможности и перспективи пред децата и семействата, във връзка с COVID-19!


Животът не е справедлив, но е адски логичен!


Когато виждаме чашата наполовина пълна, тя е такава и преди началото на Пандемията, и по време, дори и след!


Развитието на децата е право пропорционално на вярата на родителите в тях и на положените усилия за професионална работа с децата!


Животът продължава! За нас и нашите деца!


И ние, техните родители, учители и терапевти сме дизайнери на живота на децата си, дори и в условията на извънредно положение!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от