Обучение на 26 октомври в гр.Плевен с лектор: Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® tren


Запечатани моменти от лекционното обучение на 26 октомври в Плевен с

лектор: Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC, усъвършенствала сензорна интеграция ® Ayres клиника в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център Мюнхен, ръководител за усъвършенстване SIAT®

Обучението беше предназначено за екипа на Център за деца с аутизъм в гр. Плевен, за специлистите от региона, които в ежедневната си практика работят с деца с аутизъм и други развитийни проблеми, както и за родителите на децата от Център за деца с аутизъм- гр. Плевен!

Обучението се осъществи отново благодарение на любезното домакинство и партньорство на ЦСОП "П. Р. Славейков_- гр. Плевен и на директора му Милен Наков!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от