Част от

  • Autism today - Facebook

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Аутизъм днес

25 Октомври 2018 г. - Лекционно обучение по "Сензорна интеграция" с лектор Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC

October 25, 2018

На 25 Октомври 2018 г. се проведе дългоочакваното лекционно обучение с практическа насоченост на Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC, усъвършенствала сензорна интеграция ® Ayres клиника в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център Мюнхен, ръководител за усъвършенстване SIAT®

 

Организатори: Сдружение"Аутизъм Днес" и Фондация"Стъпка за невидимите деца на България" и партньор Acibadem City Clinic Болница Токуда

 

В обучението се включиха с огромен интерес специалисти, които в ежедневната си практика работят с деца с аутистично разстройство- педагози, специални педагози, психолози, логопеди. Особено полезно беше обучението за родители, каквато обратна връзка получихме веднага след лекционнотото обучение!Работния ден за Кристиане продължи с консултации за родителите на децата от Центрове"Аутизъм Днес" и обучение на специалистите!