Лекционно обучение на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройст


Днес, на 17 октомври се проведе дългоочакваното лекционно обучение на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение” в ЦСОП „П. Р. Славейков“, гр. Плевен

Организатори: Фондация"Стъпка от невидимите деца на България" и сдружение"Аутизъм Днес"

Лектор: DEENA SINGER, Board Certified Behavior Analyst (BCBA) , LMSW, BCBA, Behaviour Consultant, LMSW - Licensed Master Social Worker

Deena Singer е Сертифициран поведенчески аналитик (BCBA) от 2005 г. и супервайзор на центровете"Аутизъм Днес". Трупа опит повече от 20 години в областите: прилагане и супервизиране на програми за ранна интервенция при деца с разстройства от аутистичния спектър. Работи в САЩ и Израел. В клиничната си практика нябляга на обучението на родители – незаменима част от успешната интервенция, както и на ефективно прилагане на поведенчески анализ вкъщи и в центрове за терапия.

Обсегът на лекцията включва:

- Приложен поведенчески анализ - основи

- Етика – основни правила и значимост

- Награди/поощрения – “Сдвояване” между терапевт и дете; процедури за ефективна работа с мотивацията на детето; успешни принципи и техники

- Терапевтична интервенция – създаване и “декориране” на благоприятстваща обучителна среда; “Безгрешно учене”; оказване на подкрепа до постигането на независимост; най-разпространени първоначални обучителни цели; изграждане и натрупване на активен и пасивен речник; “погасяване”; “разграничаващо награждаване”; обучение на алтернативни поведения;

- Как определяме с обучението/намаляването на кои поведения да започнем?

Лекционнотото обучение беше насочено към специалистите от Център за работа с деца с аутизъм- гр. Плевен, специалистите от ЦСОП "П. Р. Славейков" , специалисти от РЦПППО- Плевен и родители.

По- късно същия ден, Deena Singer продължи с наблюденията си и оценки на децата от Център за деца с аутизъм- гр. Плевен!

Изказваме благодарност на ЦСОП "П. Р. Славейков"- гр. Плевен за ползотворното сътрудничество и вярваме в партньорството!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от