Сдружение "Аутизъм Днес" участва в обучение Leadership training: learn how to be a self-ad


Сдружение "Аутизъм Днес" участва в обучение Leadership training: learn how to be a self-advocate at European level на Inslusion Europe, посети Европарламента, реализира полезни срещи и в последните 10 минути изпрати апликационните документи за участие в проект на програмам "Европа" на Столична Община "Заедно за невидимите деца на България"- 2 Част, за да могат учители и специалисти от системата на образованието в Столична община да работят по- спокойно и качествено с децата с разстройство от аутистичния спектър, в синхрон с българските и европейските закони за адекватна и качествена грижа и подкрепа на децата с разстройство от аутистичния спектър!

Важна част от посещението в Брюксел беше срещата на 4 Октомври 2018 г. на Владислава Цолова, Председател на Autism Today Bulgaria и директор на центровете "Аутизъм Днес" на Разговор с Катя Ватер (European Parliament Directorate-General for Internal Policies of the Union Directorate for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Secretariat of the Committee on Petitions) по повод искане за специален статут на центровете за работа с деца, провокиран от вандалските актове над Центъра за работа с деца с аутизъм в Плевен и обсъждане на темата за достигане до поръчителите на вандалския акт!

Владислава Цолова- Председател на сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" изказва благодарност към колегите си - Екатерина Славчева, Мартия Митрева и всеотдайните и високопрофесионални преводачески услуги на Анастасия Виденова- приятел на каузата Аутизъм Днес!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от