Сдружение "Аутизъм Днес", в лицето на Светлана Красимирова- Психолог, Поведенчески терапев


На 1 Октомври 2018 г. Сдружение "Аутизъм Днес", в лицето на Светлана Красимирова- Психолог, Поведенчески технолог и Мениджър център "Витоша" на сдружението взе участие в Националната консултативна среща на ДАЗД Държавна Агенция за закрила на децата, съвместно с Пловдивския университет!

Срещата беше бе разделена на три панела:

1. Приоритетите на децата и Национална стратегия на детето.

2.Свободно време, здраве и благополучие на децата

3. Образование и сигурна среда за детско развитие.

В първия панел се включиха представители на Съвета на децата от Плевен, Враца, Монтана, Габрово. Те бяха подготвили макети отразяващи техните виждания и предложрния, по отношение на здраве, отдих и образование на децата.

В срещата се включиха и Председателя на ДАЗД Елеонора Лилова, д-р Юлиян Петров -председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", Янка Такева -Председател на Синдикат на българските учители.

Срещата даде възможност да бъдат взети предвид мненията и становищата на всички страни (младежки, родителски организации, работещи с деца, съдебна и законодателна власт)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от