Първата „Научна Конференция- Уебинар за аутизма“ в България


На 14 и 15 юли се проведе Първата научна конференция Уебинар за аутизма, организирана от сдружение "Аутизъм днес", фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и Бостънския университет, под патронажа на Н. Пр. Сьорен Якобсен, посланик на Дания в България.

Конференцията беше открита от г-н Якобсен, заместник кмета по финансите Дончо Барбалов и големият приятел на каузата писателят Калин Терзийски.

Поздравиителни писма получихме от зам. Министъра на образованието г-жа Деница Сачева и от Председателя на ДАЗД.

Според последните проучвания, ако през 2000 г. едно на всеки 150 деца е било диагностицирано като аутист, през 2014 г. съотношението е вече 1 към 59, без значение от раса или социален статус.

Сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" като създатели вече на два центъра в София за деца с Аутизъм, като основен фактор най-работещата в световен мащаб терапевтична програма АВА Приложен поведенчески анализ да съществува и се развива в България и като изграждащ Център за Северна България за деца с Аутизъм в гр. Плевен, се чувствахме ангажирани и отговорни за това обществото от родители и специалисти на деца с аутизъм в България да бъде информирано за научните основи и база на съществуващите в световен мащаб лечения и терапевтични за аутизма, за да направят своя информиран избор.

През двата дни се включиха представители на научните среди от България, Европа и Америка:

Михаела Барокова - магистър по психология, която в момента прави докторантура по психология на развитието с фокус езиковото развитие при децата с аутизъм под ръководството на Проф. Хелън Тейгър-Флъсберг в Boston University.

Dr. Connie Kasari - Преподавател от University of California - Los Angeles, Д-р Касари изучава социалните и комуникативните умения на децата с аутизъм. Нейната работа се фокусира върху създаването на терапии, които да подпомогнат социалното и комуникативното развитие на децата с проблеми в развитието.

Andy Shih и Pamela Dixon - „Autism Speaks“.

Dr. Milica Pejovic: Д-р Милица Пейович Милованчевич от Белградския универистет.

Проф. Мила Вълчанова и д-р Валентин Вълчанов: Проф. Мила Вълчанова и Д-р Валентин Вълчанов от Норвежки университет за науки и технологии, Трондхайм, Норвегия.

Prof. Helen Tager-Flusberg: Проф. Хелън Тейгър-Флъсберг е преподавател и директор на Център по Аутизъм в Boston University. Тя изучава аутизма и езиковите затруднения, използвайки широк диапазон от поведенчески и образни методи.

Ралица Кръстева – магистър по детско-юношеска и училищна психология и АВА терапевт в АВА център „Горубляне“.

Калоян Дамянов - Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град

Християн Пангелов – самозастъпник и арт терапевт в център „Витоша“

Изводът беше : Доверявайте се на терапиите, които третират поведението на децата. Останалите имат слаба или не доказана научна стойност.

Конференцията беше излъчвана през цялото време през фейсбук Страницата на Аутизъм днес - AUTISM Today и участваха лектори като Михаела Барокова от Бостънския университет, друг изследовател от Бостънския университет, чиито екип е разработил ЕЕГ тест за оценка на риск от аутизъм още на шест месечна възраст, проф. Мила Вълчанова от Институт за изследване на човешкия мозък, изследване на комуникацията, разработила и Сертифицирала с Д-р Валентин Вълчанов тест за ранна диагностика на Аспергер.

Уеб връзка беше осъществена с Бостън, с Autism Speaks в Щатите, с представител на Министерство на здравеопазването в Сърбия, които вече осъществяват проект на Autism Speaks за обучение на родители и болногледачи на хора с аутизъм.

Особено важно беше и включването на Председателя на Асоциацията на ресурсите учители в България и директор на Регионален център за подкрепа процеса на Приобщаващото образование, както и въпросите към него бяха многобройни.

Конференцията бе възможна благодарение на родителите, които се включиха с децата си в съвместното изследване на детското развитие на Бостънския университет, Сдружение "Аутизъм Днес" и Сдружение "Асоциация Аутизъм" и личната подкрепа на заместник министъра на социалната политика Д-р Султанка Петрова.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от