Програма за обучение на родители и други лица, полагащи грижи за деца със затруднения в развитието

Председателят на сдружение "Аутизъм днес " и директор на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия в България- Владислава Цолова в онлайн работна среща с д-р Елеонора Лилова- Председател на ДАЗД и представители на UNICEF Bulgaria по повод съвместно стартиране и имплементиране на проект в България за обучение на детегледачи на деца с Аутизъм!

Един проект на Autism Speaks и СЗО Световната Здравна организация!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от