"Представяне на резултатите от работата на НПО с деца от аутистичния спектър" с лектор Вла


"Представяне на резултатите от работата на НПО с деца от аутистичния спектър" с лектор Владислава Цолова- директор на АВА Центровете "Аутизъм Днес"- на Форум от 16 април 2019 г., организиран от ДАЗД, РУО- София-град, Съюза на работодателите в системата на Народната просвета в България (СРСНПБ) и Сдружение на директорите в системата на образованието (СДСОРБ) на тема "Системата за закрила и качеството на образование в образователните институции"!


243 преглеждания
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от