• Autism today

Посещение на г-жа Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, в център по ABA ( Приложен Поведенчески Анал


Председателят на ДАЗД Елеонора Лилова се запозна с работата на АВА Центъра по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм дни преди старта на новата учебна година!

Председателят на ДАЗД беше впечатлена от използваните иновативни методи и покани специалистите от Центъра за приложен поведенчески анализ да се включат в подготовката на новата Национална стратегия на детето, като представят своите идеи и мнения по планираните приоритетни области и цели!

ДАЗД Държавната Агенция за закрила на детето остро осъжда Вандалския акт над Центъра за деца с аутизъм в гр Плевен и присъединява подкрепата си към всички 240 НПО организации, които застават зад сдружение"Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България"!

Както и до всички, които горещо осъждат Вандалския акт над детския център!


0 преглеждания
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от