Отново бяхме кауза на серията от благотворителни събития "Рисувай с Дани и подай ръка" - Ч


Рицари на Доброто за втори път поставиха сдружение "Аутизъм днес" като кауза на своето поредно благотворително събитие. Искрено благодарим на "Рисувай с Дани и подай ръка" от фондация "Рицари на доброто" за поредния ден на игри, смях и подкрепа на каузата за запазване на най-добрата терапевтична практика в България - приложния поведенчески анализ. До нови срещи!


0 преглеждания
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от