Сдружението създава мобилен екип за работа с хора с психични разстройства в резидентни услуги

Председателят на сдружение "Аутизъм Днес" - Владислава Цолова, на 8 юни 2020 г. подписа със Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова договор по оперативна програма „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“.


Проектът по тази мярка цели подобряване качеството на живот и формиране на умения за самостоятелност на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, които са настанени в резидентни услуги.


Дойде време сдружение "Аутизъм Днес" да подаде ръка на най - уязвимата част от хората с психични разстройства, а именно- възрастните!

С реализирането на проекта сдружение "Аутизъм Днес" си поставя за цел да започне решаване на част от проблемите, пред които са изправени хората с психични разстройства и интелектуални затруднения – социална изолация, зависимост от институционална подкрепа, трудно намиране на работа, липсващи социални умения и затруднено общуване. Сдружение "Аутизъм Днес" предстои да сформира мобилен екип от психолози, социални работници, социални педагози, трудотерапевти, логопеди, ерготерапевти и медицински специалисти. Чрез психо-социалната рехабилитация, арт и трудотерапията ще бъде оказана подкрепа на 40 лица с психични разстройства и интелектуални затруднения. Сред уменията, които трябва да бъдат усвоени, са познаването на часовника и парите, общуване с други хора, разбиране на собствените си емоции, подобряване на писмената и говоримата реч, участие в дискусии и др.

Кошмарът на всеки родител на дете с аутизъм и развитийно разстройство е въпросът- Какво ще се случи с детето ми, когато мен няма да ме има?


Сдружение "Аутизъм Днес" започва да повишава капацитета на специалистите по отношение на висококвалифицирана грижа за възрастни, които не са се вписали в рамките на социалния живот и полагаме основите на спокойствието на родителите за времето, когато ще са звездички на небето, а техните порастнали деца ще имат достоен живот и получават грижа, така че да живеят живот на щастливи и пълноценни възрастни хора!

6 преглеждания
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от