Отчет за периода на Кампанията по фондонабиране от 1.06.2018 г. към 24.08.2018 г.

 

от Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“

 

Списък с дарители подпомогнали

 

Изграждане на Център за деца с аутизъм за Северна България в гр. Плевен в сграда, предоставена безвъзмездно от Община „Плевен“ на Фондация „Стъпка за невидимите деца на Бъ;гария“ с Договор от 19.04.2018 г.

 

Сградата се намира на адрес: гр. Плевен, кв. Сторгозия, Бившият дом за деца, лишени от родителски грижи „Детелина“, находяща се в поземлен имот с Идентификатор 56722.655.163 в ж.к. „Строгозия“ № 93, със застроена площ 1609 кв.м., включваща:

 

поземлен имот с идентификатор 56722.655.163, заедно с 5 броя сгради – бивш Дом за деца лишени от родителска грижа „Детелина”, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия”.

Идентификатор 56722.655.163 с площ 6349 кв.м., заедно с 5 броя сгради както следва:

1.    Сграда 56722.655.163.1 със ЗП 353 /триста петдесет и три/ кв.м. брой етажи 2;

2.    Сграда 56722.655.163.2 със ЗП 152/сто петдесет и два/ кв.м., брой етажи 2;

3.    Сграда 56722.655.163.3 със ЗП 131 /сто тридесет и един/ кв.м. брой етажи 1;

4.    Сграда 56722.655.163.4 със ЗП 68 /шестдесет и осем/ кв.м., брой етажи 1;

5.    Сграда 56722.655.163.5 със ЗП 200 /двеста/ кв.м. брой етажи 2;

СТОКОВО ДАРЕНИЕ от „Мултиплекс“ ЕООД на 03.08.2018 г.

 

Строителни материали:

–       Ситикол Термо Дуо

–       Пластика

–       Дюбел

СТОКОВО ДАРЕНИЕ от „Дау Бента България“ ЕООД на 24.08.2018 г.

 

Строителни материали- Бои:

–       Capamaxx B1 151

–       Capamaxx B1 101

–       Specta Color Mix BA 101

–       CX SuperFassadentFarbe 151

–       Muresko-plus B1 151

–       Caparol Torefgrund 101

 

 

СТОКОВО ДАРЕНИЕ от „Родина БГ” ООД – гр. Луковит на 31.07.2018 г.

 

Строителни материали:

 

–       Ролки воалит с посипка и без посипка, общо 900 кв.м., необходими за два слоя покривна изолация

–       Битомен грунд – 120 лт

–       Битомен грунд 70 л

–       Др., необходими за ремонт на покрива на сграда, която сграда е предоставена безвъзмездно от Община „Плевен“ на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”, за изграждане на Център за деца с аутизъм за Северна България в гр. Плевен.

 

  

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от „Летище София“ ЕАД на 01.08.2018 г. В размер на

 

2 000 лв.

 

Разход: Фактор Трейд/ Строителна Борса и Партньори

 

2 115,13 лв. - Фактура 400151170/26.07.2018 г.

                        Основание: Строителни материали по опис

Приложение: Платежен документ към  Фактор Трейд за 2 115,13 лв.

  

Разход: Фактор Трейд/ Строителна Борса и Партньори

 

114,20 лв. - Фактура 400151580/31.07.2018 г.

                        Основание: Транспортна услуга

Приложение: Платежен документ към  Фактор Трейд за 114,20 лв.

 

 

229,33 лв.- платени над стойността на дарението

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от „Дайра М“ ЕООД на 25.07.2018 г. в размер на

 

3 000 лв.

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от „Интерконсулт 2000“ ЕООД на 25.07.2018 г. в размер на

 

1 500 лв.

 

Разход: „Диспром“ ЕООД

 

4 000 лв. - Фактура 5/01.08.2018 г.

                        Основание: Ремонт на покрив

Приложение: Платежен документ към  „Диспром“ ЕООД за 4 000,00 лв.

 

 

 

500 лв.- платени под стойността на дарението

 

Тотал към 01.08.2018 г. - 270,77 лв. Налични

 

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от „Елица 3“ ЕООД на 03.08.2018 г. в размер на

 

2 000 лв.

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от „Нармаг“ ООД на 16.08.2018 г.  в размер на

 

1 000 лв.

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от Евгени Пламенов Митев на 16.08.2018 г.  в размер на

 

100 лв.

 

 

Разход: „Диспром“ ЕООД

 

3 208,60 лв. - Фактура 8/25.08.2018 г. (издадена на 24.08.2018 г с дата 25.08.2018 г.)

                        Основание: Ремонт на покрив

Приложение: Платежни документ към  „Диспром“ ЕООД за 3000,00 лв. и за 208,60 лв.

 

 

 

108,60 лв.- платени над стойността на дарението

 

Тотал към 24.08.2018 г. - 162,17 лв. Налични

 

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от Симеон Симеонов Дончев на 20.08.2018 г. в размер на

 

1 000 лв.

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от Доцент Пенчо Тончев Тончев на 24.08.2018 г. в размер на

 

200 лв.

 

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от Доцент Калоян Руменов Стойчев на 12.06.2018 г. в размер на 1 000 лв.

 

 

ПАРИЧНО ДАРЕНИЕ от Евгений Викторов Илиев на 19.06.2018 г. в размер на

 

100 лв.

 

  

Приложени ф/ ри за строителни материали на обща стойност 2 148 лв.

 

 

Налични по с/ ката на 24.08.2018 г.: 424,66 лв.

С цел защита конфиденциалността на дарителите ни, временно преустановяваме ежедневното публично актуализиране на отчета, до разкриването на всички, замесени във вандалския акт срещу новоизграждащия се ДЕТСКИ  ЦЕНТЪР!

 

Но продължаваме да го представяме на нашите дарители!

Благодарим Ви!

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от