Лекционно обучение по "Приложен Поведенчески Анализ",с лектор Deena Singer, Board Certified Behavior Analyst (BCBA) , LMSW, BCBA, Behaviour Consultant, LMSW - Licensed Master Social Worker

 

С огромна гордост и удоволствие ви каним на лекционно обучение на тема: “Приложен
поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да
постигат забележително подобрение”.
Място: АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ТОКУДА
Дата и час: 15.10. – 09:00 – 13:00
Лектор: Дийна Сингър
За лектора: Сертифициран поведенчески аналитик (BCBA) от 2005 г. Трупа опит повече от 20
години в областите: прилагане и супервизиране на програми за ранна интервенция при деца с
разстройства от аутистичния спектър. Работи в САЩ и Израел. В клиничната си практика
нябляга на обучението на родители – незаменима част от успешната интервенция, както и на
ефективно прилагане на поведенчески анализ вкъщи и в центрове за терапия.
За лекцията: Подходяща за родители и специалисти – темите ще бъдат адаптирани и за двата
вида аудитория. Обсегът на лекцията включва:
- Приложен поведенчески анализ - основи
- Етика – основни правила и значимост
- Награди/поощрения – “Сдвояване” между терапевт и дете; процедури за ефективна
работа с мотивацията на детето; успешни принципи и техники
- Терапевтична интервенция – създаване и “декориране” на благоприятстваща
обучителна среда; “Безгрешно учене”; оказване на подкрепа до постигането на независимост;
най-разпространени първоначални обучителни цели; изграждане и натрупване на активен и
пасивен речник; “погасяване”; “разграничаващо награждаване”; обучение на алтернативни
поведения;
- Как определяме с обучението/намаляването на кои поведения да започнем?

Подробна програма ще бъде изпратена на мейл на записалите се.


Моля, след плащане, да се запишете на:

Email: invisible.bulgarian.children@gmail.com

 

Или през онлайн формата за записване:

 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1_ZwXVqBubdJc6-re5jyykLVR5nbrXZOsvp7eYnO99B4/edit?c=0&w=1#response=ACYDBNgnnyoeKkPMjlfd-9PA1gHBDR6qYJanGY0pPz_NLZpFQK7xtZDhSab-Fa8

 


За контакт и повече информация: тел. 0896699274, 0887366067
Mail: invisible.bulgarian.children@gmail.com

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от