2 Април- Ден на отворените врати в АВА Център за работа с деца с Аутизъм за Северна България в гр. Плевен

 

По случай 2 Април - Световният ден за информираност за Аутизма, Сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" канят всички родители с децата си, които желаят да се запознаят с работата на Центъра и да го изберат за място, където да ни се доверят и където децата могат да получат висококачествена терапевтична помощ с крайна цел: модификация на поведението към Социално приемливо и социално включване - в масово учебно заведение и постигане на максималния капацитет на възможностите на детето!

 

В Денят на отворените врати в гр. Плевен, АВА Център "Аутизъм Днес" е отворен за вас, родители и децата ви с работното време на Центъра- от 8:00 до 18:00 ч.!

 

Адрес: гр. Плевен, ж. к. "Сторгозия" 93, ( срещу блок 27), където ще ви посрещнат нашите висококвалифицирани специалисти- Приложно- поведенчески технолози, ерготерапевти, психолози, монтесори терапевти, логопед, специални педагози и социални работници и ще ви запознаят с дейността на Центъра ни, ще ви покажат и разкажат какво представлява индивидуалната оценка на всяко дете и начина , по който се прави тя! Ще видите какво представлява индивидуалната програма на всяко дете и как се изпълнява, в зависимост от поставените цели и заявката на родителите!

 

Нашите специалисти работят под супервизия на супервайзора на Центровете"Аутизъм Днес" в България- Deena Singer, BCBA, която ежемесечно посещава центровете за консултации и оценки и реоценки на децата и два пъти седмично провежда онлайн срещи с екипите от специалистите ни за обсъждане на индивидуалните случаи на всяко дете!

 

Супервайзор на ерготерапевтите ни е Председателят на асоциацията на ерготерапевтите в България- Елица Великова, която редовно консултира нашите специалисти.

 

Всички наши специалисти преминават сертификационни и квалификационни обучения, някои от които са в Арт терапия, другия- Монтесори, регулярни обучения от водещи психолози в България за работа със семейството!

Всичко това е гаранция за високото качество на работа с вашите деца и постигане на самостоятелен, независим и достоен живот за децата ви!

 

 В случай на интерес от ваша страна, моля свържете се с АВА Център - гр. Плевен до 31 Март 2019 г. на тел: 0896699274, 088 997 7973 или 064 977 955

 

или на мейл: plevenzapleven.autismtoday@gmail.com

 

В АВА Център"Аутизъм Днес"- Плевен, специалистите ни са обучени и квалифицирани в:

 

- Приложен поведенчески анализ АВА Applied Behavior Analysis- единствената терапевтична програма в световен мащаб с научно доказателство за работа с деца с Аутизъм, която има и стойност на лечение;

 

- Ерготерапия;

 

- Логопедична коригираща терапия;

 

- Психологична помощ и работа със семейството;

 

- PECS :

 

- Арт терапия;

 

-Монтесори терапия;

 

Очакваме ви!

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от