Ерготерапия

Какво е ерготерапия?

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. 

 •  

Кога се прилага?

Обикновено децата участват в много ежедневни дейности – игра с приятели, хранене, обличане и обуване, грижа за стаята си, ходене на училище, писане на домашни, спорт или уроци и др.

 

Всички тези дейности се извършват в социална (семейство, приятели) и физическа среда.

Когато детето поради някакво физическо, сензорно или интелектуално затруднение не успява да участва пълноценно в обичайните за неговата възраст дейности на помощ, идва ерготерапевтът.
 •  

Ерготерапевтът

Ерготерапевтът изследва и влияе на целия спектър от дейности, които може да изпълнява едно дете- както самообслужване, достъп и учене, така и моментите на преход между дейностите, времето за почивка, игрите и комуникацията с връстниците и учителите. При пряката си работа с детето ерготерапевтът работи в тясно сътрудничество със самото дете и с родителите му.

 • Внимание и издръжливост

 • Преход към нови дейности

 • Игрови умения

 • Нужда от лично пространство

 • Отговорите на докосване или друг вид стимули

 • Двигателни умения – поза, равновесие или манипулиране с малки обекти

 • Агресия или друг вид неадекватно поведение

 • Взаимодействие на детето с грижещите се за него лица

Аутизъм днес

Ивелина Георгиева

Ерготерапевт: Ивелина Георгиева

 

 • Придобита бакалавърска степен  в РУ “Ангел Кънчев“, град Русе

 

 • Член на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ)

 

 • Работата се извършва под супервизията на Елица Великова – член на управителния съвет на АБЕТ.

 • Работи с деца с комуникативни нарушения, аутизъм, дислексия, дискалкулия, дисграфия, хиперактивност, дефицит на вниманието и синдром на Даун.

 • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от