Част от

  • Autism today - Facebook

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Аутизъм днес

 

Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и Сдружение "Аутизъм днес" започват кампания за фондонабиране за изграждане на Център за деца с аутизъм и други проблеми в развитието в гр. Плевен, който ще е и центъра за Северна България и се изгражда в сграда, предоставена от Община Плевен!

Вярваме, че оправдавайки доверието на много дарители, приятели на каузата и просто приятели през годините- успявайки с вашата подкрепа и помощ- на инстинуции, на Столична община, на медии, на публични личности, на организации и предприятия- да изградим и открием през 2015 г първият Център за високопрофесионална терапевтична грижа за деца с аутизъм в Горубляне, обучихме и сертифицирахме първите поведенчески технолози в България и сертифицирахме първите сензорни терапевти, открихме през м. Ноември 2017 г, и вторият център за деца с аутизъм- в читалище „Витоша“ в Бъкстон- с високопрофесионален екип от специалисти- ерготерапевти, логопеди, психолози, поведенчески технолози, можем достойно отново да потърсим Вашата подкрепа, приятели!

Ако желаете да помогнете, можете да се свържете с нас на

 тел. 0896699274 – Владислава Цолова,

 мейл: invisible.bulgarian.children@gmail.com

 

Можете да подпомогнете изграждането с дарение по банкова сметка на:

 

Фондация "Стъпка за невидимите деца на България"
“Райфайзенбанк (България)” ЕАД,

IBAN BG69RZBB91551032658308,

BIC:RZBBBGSF

 

или Paypal

 

https://www.paypal.me/AUTISMTODAY

 

или

 

с СМС с текст AUTISM НА ДМС НОМЕР 17777

 

или

 

с материали за ремонт на сградата, чиито покрив се нуждае от голям ремонт, с доброволчески труд или с подкрепяща, добра дума!

Нуждаем се от средства също и за сертификация на специалистите за гр. Плевен, на които ще разчитат и децата с аутистично разстройство от Сверена България!

Дадеш ли, получаваш много повече- е принципа, в който вярваме, който ни помага и с който помагаме!

Да помогнем повече деца да имат право на избор!

Отчет за дарителската кампанията по фондонабиране за ремонт във връзка с изграждането на Център за деца с аутизъм за Северна България от 1.06.2018 г. към 24.08.2018 г.

 

от Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“

 

Списък с дарители подпомогнали

 

Изграждане на Център за деца с аутизъм за Северна България в гр. Плевен в сграда, предоставена безвъзмездно от Община „Плевен“ на Фондация „Стъпка за невидимите деца на Бъ;гария“ с Договор от 19.04.2018 г.

 

Сградата се намира на адрес: гр. Плевен, кв. Сторгозия, Бившият дом за деца, лишени от родителски грижи „Детелина“, находяща се в поземлен имот с Идентификатор 56722.655.163 в ж.к. „Строгозия“ № 93, със застроена площ 1609 кв.м., включваща:

 

поземлен имот с идентификатор 56722.655.163, заедно с 5 броя сгради – бивш Дом за деца лишени от родителска грижа „Детелина”, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия”.

Идентификатор 56722.655.163 с площ 6349 кв.м., заедно с 5 броя сгради както следва:

  1. Сграда 56722.655.163.1 със ЗП 353 /триста петдесет и три/ кв.м. брой етажи 2;

  2. Сграда 56722.655.163.2 със ЗП 152/сто петдесет и два/ кв.м., брой етажи 2;

  3. Сграда 56722.655.163.3 със ЗП 131 /сто тридесет и един/ кв.м. брой етажи 1;

  4. Сграда 56722.655.163.4 със ЗП 68 /шестдесет и осем/ кв.м., брой етажи 1;

  5. Сграда 56722.655.163.5 със ЗП 200 /двеста/ кв.м. брой етажи 2;