Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и сдружение"Аутизъм Днес" започват записванията за новия си Център "Аутизъм Днес" в гр. Плевен на деца с проблеми от аутистичния спектър, хиперактивност, дефицит на вниманието, синдром на Даун, дислексия, дискалкулия, ДЦП и други проблеми в развитието за единствения по рода си Център за Северна България!

 

Сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" са пионери и лидер в България в областта на високото качество на високопрофесионална терапевтична помощ за деца с разстройство от аутистичния спектър, като на 29 Септември 2015 г. в сграда в кв. Горубляне, предоставена от Столична община откриха първият в България АВА Apply Behavior Analysis Център по Приложен поведенчески анализ- единствената програма в световен мащаб, която има научна стойност относно модификацията на поведението на деца с аутизъм към социално приемливо с цел: социално включване в обществото. 

 

Нашите специалисти се обучават и сертифицират от Поведенчески аналитици и работят като RBT Registered Behavior Technologies -Регистрирани Поведенчески Технолози, вписани са в сайта на Американския Сертифициран Борд на поведенческите технолози, като работят под изключителна супервизия.

 

Резултатите, които постигат са на най-високо световно професионално ниво-  оценката на всяко дете е индивидуална, както и програмата, а супервизиятата се осъществява от Поведенчески аналитици и резултатите са: постигане на максималния капацитет на възможностите за всяко дете!

 

През Ноември 2017 г. ние открихме вторият си Център"Витоша" в читалище Витоша, София, който освен поведенчески технолози включва по- комплексна терапевтична грижа- ерготерапия, логопедична подкрепа, поведенческо-терапевтична занималня-почасова, полудневна и целодневна, родителско консултиране и терапевтични тренинги за родители.

 

ДЕЦАТА ОТ ГР. ПЛЕВЕН И СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ИМАТ СЪЩИЯ ШАНС ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ, КАКТО ДЕЦАТА В ГР. СОФИЯ!

 

Тел. за записване:

0896699274

0886808819

 

Мейли:

invisible.bulgarian.children@gmail.com

plevenzapleven.autismtoday@gmail.com

Очакваме ви!

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от