ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖЕН

ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ

Център за социална рехабилитация и интеграция

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община. Изградихме го с изключителната подкрепа на Столична община, на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности, а специалистите, които оказват висококвалифицирана терапевтична помощ на децата с аутизъм, работят по индивидуален терапевтичен план с всяко от децата в центъра и са сбъдната мечта за няколко поколения родители на деца с аутизъм в България.

Лизензиран от ДАЗД №0992/ 22.12.2015г.-Заповед

№ РД-01- 103/11.12.2015г.и Удостоверение от АСП № 01491-0001/ 28.01.2016г.

УСЛУГИ

 •  Приложен поведенчески анализ

 •  Ерготерапия 

 •  Логопедична подкрепа

КАК РАБОТЯТ НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ?

 • Първоначална оценка на нивото на детето

 • Изготвяне на индивидуална

      обучителна програма

 • Индивидуални сесии

 • Групови сесии

 • Обучение на родителите​​

 • Програма за премахване на памперса

ЗАЯВКА ЗА ПРИЕМ

Попълването на заявката не гарантира сигурен прием, тъй като капацитетът на Центъра може да е запълнен. Ако Центърът е запълнен в момента има възможност да бъдете добавени в листата на чакащите. След попълване на фо̀рмата човек от екипа ще се свърже с Вас за повече информация.

 • Възраст на детето: 1 - 17 г.

 • Възможност да посещава Центъра в София

Съласявам се да предоставя личните си данни на Сдружение "Аиутизъм Днес"

Ако искаш да разбереш повече как съхраняваме и ползваме тези данни,

 • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от